Disclaimer

100% TRANSPARATIE,

Op deze site willen Kyra S. Vanvoorden-Schütz en Jessie Pittoors – hierna telkens vermeld als ‘KS V-S en JP’ – oprichtsters en bezielsters van Ensouled Mind Online Academy – hierna telkens vermeld als ‘EMOA’ – 100% transparantie, zowel van henzelf, als van wie ermee interageert. Vandaar ook deze disclaimer pagina om enkele zaken te belichten en duidelijk te maken.

RECLAME, AFFILIATE LINKS EN GESPONSORDE CONTENT

Op deze site kunnen en mogen KS V-S en JP reclame maken voor henzelf, zichzelf, hun fysieke en/of digitale producten en diensten, en voor fysieke en/of digitale producten en diensten van derden indien ze hier toestemming voor hebben gekregen of een overeenkomst hebben gesloten. Indien het om gesponsorde content gaat, wordt dit duidelijk vermeld.

ZELFGEHOSTE BLOG, ZONDER RECLAME, HELP ONS DAT ZO TE HOUDEN

Deze website is zelfgehost, dat wil zeggen: er worden geen cookies, noch advertenties geplaatst door adverteerders. Deze blog is en blijft reclamevrij. Dat wil ook zeggen dat wij geen inkomen genereren op die manier en deze site zelf bekostigen. Pas wanneer we voldoende inkomsten genereren door verkoop van fysieke en digitale producten of diensten, kunnen we deze site ten volle uitbreiden en functioneel maken. Als u dit project apprecieert en graag iets terug wil doen voor wat we delen en doen, kunt u een kleine donatie geven. Zo helpt u ons deze site te verbeteren en reclamevrij te houden. U kunt uw donatie storten op het rekeningnummer BEXX XXXX XXXX XXXX (vraag ons naar het rekeningnummer) naar ‘EMOA’ met als mededeling (heel belangrijk!) ‘Donatie onderhoud en reclamevrijhouden website EMOA’. Niets meer, niets minder.

Wilt u graag toch een persoonlijke boodschap erbij voegen, kunt u ons altijd een persoonlijk mailtje sturen via het contactformulier of via info[at]ensouledmind.eu

AFFILIATE LINKS?

Voor wie niet weet wat affiliate links zijn: het is een link naar een product in een webshop of een link naar een webshop in het algemeen waarbij de prijs/prijzen voor jullie hetzelfde zijn als normaal, maar met het enige verschil dat KS V-S en JP er een kleine commissie van krijgen. Door iets te kopen via zo’n affiliate link, geven jullie hen hierbij een steuntje in de rug voor deze site verder te kunnen blijven zetten.

NOG GEEN AFFILIATE LINKS (OKTOBER 2020) OP DEZE SITE!

Tot nu toe (oktober 2020) staan er nog geen affiliate links en gesponsorde content op deze site.

AFFILIATE LINKS WORDEN ALS DUSDANIG OOK VERMELD

Mocht dit zich spontaan aanbieden, zullen KS V-S en JP dit zorgvuldig overwegen en indien er gesponsorde content of een affiliate link op deze site staat, dan zullen KS V-S en JP dit er dan ook duidelijk bij vermelden. Voor de zekerheid willen wij ook even vermelden dat er nooit een aankoopverplichting is, bij geen enkele link, dus ook niet bij affiliate links. Wilt u niet via een affiliate link kopen? Google dan gewoon de naam van het product.

100% IN LIJN MET PERSOONLIJKE VISIE EN BLOGDOEL

KS V-S en JP zullen ook alleen maar affiliate links plaatsen voor zaken waar ze voor de volledige 100% achter staan en die in lijn zijn met hun visie, de visie en het doel van EMOA. Dus als er ergens een affiliate link staat, wil dit zeggen dat KS V-S en JP dit product of deze dienst zelf ook gebruiken of deze ook echt aanraden. KS V-S en JP plaatsen dus zeker geen affiliate links puur en alleen voor winst. Dit gaat in tegen hun normen en waarden en die van EMOA.

‘AFFILIATE’-HEID VAN LINK NIET VERMELD? DAN IS HET ER OOK GEEN

Voor de rest, als KS V-S en JP over hun ervaring met merken spreken en er staat niet bij dat het gesponsord is of dat de link een affiliate link is, doen ze dat omdat ze er zelf, met hun eigen geld iets van hebben gekocht of omdat ze er ook gewoon niets aan verdienen op geen enkele manier. U zult ook merken dat de link een gewone link naar de standaard pagina van dat product/die dienst is.

STANDPUNTEN EN MENINGEN

Op deze site staan standpunten en meningen, zowel die van KS V-S en JP als die van anderen (in reacties). KS V-S en JP zijn niet verantwoordelijk voor standpunten en meningen van anderen en deze site is ook niet verantwoordelijk voor andermans standpunten en meningen. Standpunten en meningen behoren alleen tot de originele auteur van die zaken en vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk de standpunten en meningen van KS V-S en JP of van deze site.

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

  1. Alle materiaal en informatie op deze website zijn puur informatief. Vertrouw het materiaal en de informatie op deze website niet om op basis daarvan enige zakelijke, legale of andere beslissingen te nemen. Ook al wil deze site zo goed en juist mogelijke informatie geven die ook up-to-date is, KS V-S, JP en deze site geven geen garanties of verklaringen in welke aard dan ook, expliciet of impliciet over de volledigheid, nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, gepastheid of beschikbaarheid wat de website, informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen die op de website staan, voor welk doel dan ook.
  2. KS V-S en JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige valse, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze site.
  3. KS V-S en JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan vanwege technische problemen of doordat de website tijdelijk onbereikbaar is.
  4. KS V-S en JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan door te klikken op links van derden.
  5. KS V-S en JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan door het gebruiken van deze site.
  6. KS V-S en JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan doordat een gebruiker iets werd aangerekend bij het kopen van een product.
  7. KS V-S en JP en deze site kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materialen, producten of diensten die beschikbaar zijn op websites waar JP en deze site geen controle over hebben.

GEBRUIK EN/OF TOEPASSING OP EIGEN RISICO

Op deze site staan informatie, diensten, producten, tips en trucs die een invloed kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen indien dit gebruikt of toegepast wordt. Het gebruik en/ of de toepassing hiervan is normaal gezien onschadelijk en juist helend, maar toch is het geheel op eigen risico. De gebruiker en/of toepasser neemt het risico van eender welk letsel of schade op zich, KS V-S en JP en deze site kunnen niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

KS V-S en JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik en/of van deze diensten, producten, tips en trucs. Ook in het geval van juist gebruik en/of toepassing kan het voorkomen dat dit schade kan berokkenen aan de betreffende persoon, mogelijks vanwege (inclusief, maar niet beperkt tot) genetische, historische en/of gezondheidsfactoren en dergelijke meer. Ook voor deze schade kunnen KS V-S en JP en deze site niet verantwoordelijk gesteld worden.

Het is aan de lezer zelf om verantwoordelijk om te gaan met de informatie, diensten, producten, tips en trucs, om zelf uit te maken om dit te gebruiken en/of toe te passen of aan te passen voor de eigen situatie. Het is ook de verantwoordelijkheid van de lezer om naar een dokter te gaan, hem advies te vragen en deze op te volgen.

FAIR USE

Deze site bevat mogelijks copyrighted materialen die beschikbaar zijn gesteld onder het statuut voor “fair use” voor “onderzoeks- en onderwijsdoeleinden”. Het doeleind van zulke materialen op deze blog is mensen onderwijzen.

COPYRIGHT

Alle inhoud en afbeeldingen op en van deze site is eigendom of in licentie van KS V-S en JP voor gebruik van deze site, tenzij anders vermeld. Eender welk ongeoorloofd gebruik van deze inhoud of afbeeldingen is verboden. Niets van wat op deze site staat mag worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd, gedownload, overgeplaatst of overgemaakt worden in enige vorm of op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KS V-S en JP en zonder uitdrukkelijke vermelding aan en verwijzing naar KS V-S en JP en/of deze site.

Contact met KS V-S en JP is mogelijk via het algemeen contactformulier.

VRAGEN?

Als je hierover of over nog andere zaken vragen hebt, kan je ons contacteren via het algemene contactformulier.

Het is niet omdat er hier mogelijks spel- en typefouten in de tekst staan, dat deze disclaimer ongeldig is.