Algemene voorwaarden wedstrijd EMOA

EMOA organiseert deze winactie ter gelegenheid van de officiële lancering.

Artikel 1 –  Algemeen

 1. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op “Winactie ter gelegenheid van de officiële lancering van EMOA” (hierna deWedstrijd ”), deze Wedstrijd wordt georganiseerd zonder aankoopverplichting door Ensouled Mind Online Academy (hierna “EMOA”).
 2. De deelname aan de Wedstrijd is gratis.
 3. De deelname aan de Wedstrijd is exclusief voorbehouden aan alle natuurlijke personen die meerderjarig zijn. Minderjarigen moeten toestemming krijgen van hun ouders.
 4. Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledig Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing van de organisatoren over de Wedstrijd.

Bij onregelmatigheden, zoals fouten of technische problemen die zich voordoen bij Instagram, Facebook of bij de website van EMOA zelf, beslist EMOA autonoom over de manier waarop deze worden gecorrigeerd en afgehandeld.

Bij een poging tot fraude of het niet naleven van dit wedstrijdreglement, zal de deelnemer onmiddellijk worden uitgesloten.

Artikel 2 – Verloop van de wedstrijd  

 1. Deze Wedstrijd loopt van 1 juli 2021 t.e.m. 8 juli 2021. Deelnames die vóór of na deze periode worden ingediend komen niet in aanmerking.
 2. Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer het volgende doen:
  • Het inschrijfformulier volledig invullen: volledige naam en geldig e-mailadres opgeven, aanduiden welk juweel men wilt winnen en de wedstrijdsvraag beantwoorden.
  • Akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en dit wedstrijdreglement.
  • Eenmalige deelname per persoon.
  • Onvolledige en dubbele deelnames worden uitgesloten van de wedstrijd.
 3. Op 9 juli maken de organisatoren van de Wedstrijd de winnaar bekend.

Artikel 3 – Prijzen

Men kan 1 van de voorgestelde juwelen winnen: ‘Serenade of Trust’, ‘Eternal Flame’, ‘Mystic Way’, ‘Diamond in the Rough’, ‘Certitude’, ‘Black Spiral’ of ‘Boon and Bane’

Artikel 4 – Bepaling van de winnaar

 1. Er wordt 1 winnaar door de organisatoren bepaald.
 2. De winnaar van de prijs wordt willekeurig geselecteerd tussen alle deelnemers die de alle gevraagde velden hebben ingevuld en aangeduid én die de wedstrijdsvraag juist hebben beantwoord, alsook tot op het einde van de Wedstrijd nog steeds aangemeld is in de mailinglijst.
 3. De winnaar zal binnen de 7 dagen na afloop van de Wedstrijd via e-mail, Instagram en Facebook op de hoogte worden gebracht van de gewonnen prijs. Indien een prijs verstuurd wordt, is EMOA niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier.
 4. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 5. EMOA is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 6. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Artikel 5 – Gewonnen product

 1. Het is niet toegestaan om het gewonnen product door te verkopen aan derden.
 2. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 3. Mocht er in verband met onvoorziene zaken een product wijzigen, valt hier niet over te corresponderen. De adviesverkoopwaarde van het te winnen product zal echter altijd hetzelfde zijn.

Artikel 6 –  Sociale media

Instagram en Facebook ondersteunen, noch voeren promotie rond de Wedstrijd en kunnen daarom op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elementen die verband houden met de Wedstrijd.

Artikel 7 – Wijzigingen

EMOA behoudt ten allen tijde het recht om de Wedstrijd, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen of te wijzigen. Dit houdt onder meer in (niet-limitatief): de aanpassing van de voorwaarden van deelname, de termijn van de wedstrijd, het aantal winnaars en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen. EMOA bepaalt dit naar eigen goeddunken. Deelnemers kunnen EMOA hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Artikel 8 –  Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die EMOA verkrijgt in het kader van de Wedstrijd zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden verwerkt in overeenstemming met haar privacyverklaring en toepasselijke regelgeving. De persoonsgegevens van de deelnemers worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van deze Wedstrijd, te weten de identificatie van de winnaar en het toesturen van de prijzen. De winnaar van de Wedstrijd verleent aan EMOA toestemming om kosteloos hun gebruikersnaam op Facebook en Instagram,  profielfoto op Facebook en Instagram en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de Wedstrijd en/of ter promotie van de activiteiten van EMOA.

Artikel 9 – Contact met organisatoren

Om contact op te nemen met EMOA in het kader van deze Wedstrijd kan de deelnemer gebruik maken van het contactformulier op deze website of via het volgende e-mailadres: info[at]ensouledmind[dot]eu.

Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing.